top of page

Advies

Als docent, ouder of school zit je wel eens met je handen in het haar, hoe kunnen we er voor zorgen dat de prestaties en het functioneren van het kind of de jongere op school verbeteren? Graag help ik hierbij door met je in gesprek te gaan over ervaren problemen en geef ik je adviezen over hoe te handelen. Veelal kan inzicht in het brein en een andere manier van benaderen al wonderen doen. 

bottom of page