top of page

Scholen

Scholen in het (speciaal) primair- en voortgezet onderwijs die hun docenten willen toerusten om beter om te gaan met leerlingen met AD(H)D en ASS . Scholen  die leerlingen met AD(H)D en ASS  ondersteuning en begeleiding willen geven zodat zij succesvol hun school doorlopen.

Docenten

Docenten in het (speciaal) primair- en voortgezet onderwijs die graag meer willen leren over omgaan met leerlingen met AD(H)D en ASS tevens voor docenten die een-op-een begeleid en geadviseerd willen worden in specifieke gevallen.

Leerlingen

Jongeren die vast (dreigen te) lopen op school als gevolg van hun AD(H)D of ASS.

Ouders

Ouders met kinderen met AD(H)D en/of ASS die meer inzicht willen in hoe hiermee om te gaan. En die hun kinderen willen ondersteunen in leerproces.

bottom of page