top of page

Over Canus

Canus is er om leerlingen met AD(H)D en ASS succesvol te laten zijn op school. Veel kinderen en jongeren met AD(H)D en ASS hebben moeite met leren en worden niet altijd begrepen door hun docenten en omgeving. Dit leidt tot onnodig onderpresteren of zelfs schooluitval. Canus wil dit tegengaan vanuit de gedachte en insteek dat al deze leerlingen uniek zijn en bijzondere talenten hebben. Door uit te gaan van de leerling en zijn talenten is het mogelijk hem of haar te laten groeien en bloeien op school. Aan docenten, ouders en de school de taak het beste uit deze leerlingen naar boven te halen. Canus biedt hierbij de juiste ondersteuning in de vorm van begeleiding, workshops en advies.

Over mij

PHOTO-2019-02-03-13-39-43.jpg
PHOTO-2019-02-03-13-39-46.jpg
Ineke Klein

Trainer & begeleider

Ik heb Canus met veel plezier opgericht omdat ik het meer dan vervelend vind dat kinderen met AD(H)D en ASS gezien worden als lastig en moeilijk.

Ik werk al meer dan 20 jaar in het onderwijs. Een lange ervaring heb ik met de zogenaamde moeilijke doelgroepen: de uitvallers binnen het reguliere onderwijs. De laatste 10 jaar ben ik werkzaam als zorgconsulent op een havo/vwo school waar ik met name de leerlingen met AD(H)D en ASS begeleid waardoor ik inmiddels een autoriteit ben op dit gebied.

Ik ben ook een gewoon bevlogen docent, de werkvloer ken ik als geen ander.

Remi, docent in opleiding:

Met Ineke Klein haal je niet alleen kennis, maar ook kunde, humor en een berg ervaring in huis. Haar verhelderende blik biedt nieuwe perspectieven die voor iedere docent noodzakelijk zijn. Zeker voor startende docenten is haar kennis over leerlingen met ADHD/ASS een nuttige aanvulling op de vakopleiding, waar dit onderdeel vaak ontbreekt.

Ieder kind verdient een Canus:

Een kameraadje die bij je blijft en je trouw is; een kameraadje die geen oordeel heeft en graag met je op avontuur gaat. Een kameraadje die een beetje over je waakt. Soms kom je kameraadjes tegen die het zo waard zijn om vernoemd te worden. Canus!

Wie is Canus

Canus.JPG
bottom of page